tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Dirty Jezzy

 
1.
The slang name for the city of Fort Worth Texas
Im gonna go smoke a fat blizunt in Funky Town cuzz
viết bởi Dirty Jezzy 04 Tháng tư, 2003