tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by Dirty Vicar

 
1.
Shame; embarrassment. (Yiddish)
Bernie Madoff's behavior is a shandeh!
viết bởi Dirty Vicar 29 Tháng chín, 2009