tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Dizi

 
1.
Diz
The sexiest kid alive. See sexy
As Diz walked by, I got a HUGE erection. I mean, DAMN!
viết bởi Dizi 11 Tháng hai, 2007