tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by DizziKatz

 
1.
What the F*ck?!
What the hell?
WHAT?!?!
Girl 1: Did you see Becky's hair?
Girl 2: No, why?
Girl 1: It's lime green with yellow highlights
Girl 2: Schwaa???
viết bởi DizziKatz 21 Tháng hai, 2008