tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Dobbyr

 
1.
Feeling of sickness, Fullness, Generally the feeling of being about to hurl.
Urgh I feel really gippy, i'm gonna be sick!
viết bởi Dobbyr 25 Tháng sáu, 2011