tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by Doctor Harris

 
1.
You only troll online.
He trolls online, but in reality he's quiet. YOTO
viết bởi Doctor Harris 28 Tháng tư, 2012