tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by DomicsFan

 
1.
A SH-oulde-R h-UG (shoulder hug) for your neck.
Dawwww my neck feels good from that comforting shrug.
viết bởi DomicsFan 19 Tháng sáu, 2013