tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Dr Steven Michael Paradis

 
1.
Noun: A Dodge sedan from the nineties, driven by those who demand respect
Will Ferrel: I drive a DODGE STRATUS!
viết bởi Dr Steven Michael Paradis 23 Tháng sáu, 2009