tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Dr. Buechner

 
1.
Thing with 3 sides.
viết bởi Dr. Buechner 04 Tháng chín, 2003