tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Dr. Clancy

 
1.
1. To spill a drink on someone.
"Aww, don't popozao me!"

"I just popozaoed all over myself..."
viết bởi Dr. Clancy 17 Tháng mười hai, 2007