tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Dr. Shortstuff

 
1.
To guss means to cum. so cum = guss.
You can guss all you want here big boy.

Oh jeez!!!
viết bởi Dr. Shortstuff 19 Tháng sáu, 2009