tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Dr. Snyder

 
1.
Breasts; preferably those of a woman
Nya ooo, Bippies, then what
viết bởi Dr. Snyder 16 Tháng chín, 2003