Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:

1 definition by Dr. Suresh

 
1.
Hot chicks; used casually in conversation normally between guys
"These are my WV bids"
viết bởi Dr. Suresh 15 Tháng sáu, 2007
87 39