tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Dr.Bm

 
1.
like you dont even know.
I miss you so much... Like you dont even know.. imusm ludek
viết bởi Dr.Bm 02 Tháng tám, 2008