tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2 definitions by DragonZ911

 
1.
Bbl
be back later
used in internet chatting.
John: Hey man, are u busy?
Bob: Yeah, but I'll BBL.
John: k, cya
viết bởi DragonZ911 04 Tháng một, 2003
 
2.
bbl

This is used when a person has to go to something and will not be back soon
Hey guys i gotta go eat dinner BBL.
viết bởi DragonZ911 30 Tháng mười hai, 2002