tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Dragostea Din Tei

 
1.
The most kick-ass band to make the most kick-ass song, "Dragostea Din Tei"
Numa numa iei, numa numa iei, numa numa numa iei!!!
viết bởi Dragostea Din Tei 28 Tháng tư, 2005