tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Drunken Boxer

 
1.
It's kinda like " metaphorically " but wayyyyyyy better...
Christine : Glad to know you'd kill me

Matt : metamorphically speaking

it's kinda like metaphorically, but wayyyy better.

Christine: lol mhm
viết bởi Drunken Boxer 19 Tháng mười một, 2009