tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Dumpsteriffic

 
1.
Persevering although only bad things seem to be coming one's way.
Man 1 "How you doing?"
Man 2 "Dumpsteriffic."
Man 1 "Right on."
viết bởi Dumpsteriffic 07 Tháng mười một, 2007