tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Dwight Smith

 
1.
A guy who preys on young children and molests them.
That fucking fenway molested my sister.
viết bởi Dwight Smith 11 Tháng chín, 2007