tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by DymeP

 
1.
I nickname for chicago
I'm from chi-town. Respesent!
viết bởi DymeP 02 Tháng hai, 2006