tìm từ bất kỳ, như là rimming:

15 definitions by Dysfunction

 
15.
to stop smoking or doing drugs.
Dumb Stoner: "w4nn4 g0 sm0k3 s0m3 1337 w33d?!"

Person who quit: "eat a dick dumb putz"

Stoner: "WTF H4X OMG@!!! I'm getting arrested! WTF!!!"
viết bởi Dysfunction 14 Tháng chín, 2003