tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by EL TBONER

 
1.
Camo style on fridays
viết bởi EL TBONER 03 Tháng mười, 2003