tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Ed Droog

 
1.
Family name not too common in the Netherlands. Translation is: Dry
Mijn naam is Ed Droog.
viết bởi Ed Droog 19 Tháng tám, 2003