tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Edjorum

 
1.
an online jeep forum
Sorry to be such a homma but I have to go home and moderate a jorum
viết bởi Edjorum 13 Tháng mười hai, 2010