tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by ElDuro1974

 
1.
When a man wears his pants pulled up high and tight splitting his testicles.
"get away from me weirdo! ...You and your Man Toe"
viết bởi ElDuro1974 13 Tháng ba, 2009