tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Elder Spawn

 
1.
Noun: end of the world, end of all time, climax of history.
A: "Not unless tofu marginalized the world economy"
B: "What a distubing eschaton"
viết bởi Elder Spawn 04 Tháng bảy, 2005