tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by ElegantSavant

 
1.
Gayer than gay, Mancore expresses a sort of ultra-gay.
Guy 1: "Man, this is gayer than eight guys fucking nine guys."
Guy 2: "What do you expect? It's Mancore porn."
viết bởi ElegantSavant 22 Tháng ba, 2005