tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

1 definition by Elvis Stallone

 
1.
A crying little pussy emo goth bitch.
Men shouldn't have b00bs!!
viết bởi Elvis Stallone 04 Tháng hai, 2005