tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Elvis McCann

 
1.
where a girl rubs her ass in a guys crotch until he gets a boner.
i end up grinding at every dance. the teachers hate it.
viết bởi Elvis McCann 20 Tháng chín, 2006