tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Emilio Jimenez

 
1.
When someone has shit in their ass and it moves forward to their balls.
Ah Jim, I forgot to wipe my ass and now I got junk gunk!
viết bởi Emilio Jimenez 27 Tháng năm, 2008