tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Eric Muh Huh

 
1.
A cross between a bitch and a crotch. The "y" is calling them you bitch crotch
I can't believe she took my last beer! What a yotch.
viết bởi Eric Muh Huh 10 Tháng tám, 2006