tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Erica Peters

 
1.
horny, drunk, f*cked up!! Crunk!!
Damn, I am all turnt on! or I am getting Turnt to night at the club!
viết bởi Erica Peters 02 Tháng tám, 2005