tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Erica5507

 
1.
Something fucking awesome; amazing.
The rollercoaster was effin Kabobular!!!
viết bởi Erica5507 27 Tháng tám, 2007