tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Erich the Fish

 
1.
Tin
Money, cash, an excessive amount.
Have you seen his set up, thats big tin!
viết bởi Erich the Fish 18 Tháng tám, 2005
37 39