tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Erich the Fish

 
1.
Tin
Money, cash, an excessive amount.
Have you seen his set up, thats big tin!
viết bởi Erich the Fish 18 Tháng tám, 2005