tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Erin ES

 
1.
someone you would totally have sex with.
Wow that guy Matt is totally sponge worthy.
viết bởi Erin ES 01 Tháng năm, 2008