tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Esleox

 
1.
The Yiddish Word for "Jerk."
Hax00r: HAHAHAHA!!! I Pwned You Again!!!
N00b: Screw Off You Yotsss!
viết bởi Esleox 04 Tháng sáu, 2005