tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Evoon

 
1.
Listening to emo music...
also masterbation
Everytime you listen to emo god kills a kitten
Everytime you masterbate god kills a kitten
viết bởi Evoon 16 Tháng bảy, 2005