tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Ewan Compton

 
1.
A libertarian under the age of 25.
"Man, your room-mate with the Ron Paul sticker is a real LOLbertarian"
viết bởi Ewan Compton 15 Tháng mười hai, 2007