tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Expliciate

 
1.
CBM
CrapBerry Messenger
BBM? You mean CBM? Apple's got that shit covered with iMessage.
viết bởi Expliciate 11 Tháng mười, 2011