tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by F3D3R3R

 
1.
A guy who sucks up to Rafael Nadal.
Guy 1 : Yay ! Yay ! Nadal won !! Nadal is the best ! Nadal rulz !!
Guy 2 : Ignore him. He's just an Altamish.
viết bởi F3D3R3R 06 Tháng sáu, 2011