tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by FERN213

 
1.
1974-1976 CHEVROLET 2 DOOR IMPALA/CAPRICE
DAMN FERN213'S GLASSHOUSE IS GANGSTA...
viết bởi FERN213 19 Tháng một, 2009