tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by FP169

 
1.
Butt Fucking Ugly. Derived from fugly.
Just look at that Bufugly broad.
viết bởi FP169 03 Tháng tư, 2009