tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by FTM2011

 
1.
Man giggles.
Bryant always maggles after you tickle him.
viết bởi FTM2011 15 Tháng chín, 2011