tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Fancy Dani

 
1.
Hot
Ass
Mess
"Did you see what the hell that trashy bitch had on today?"
"Yeah. She looks a H.A.M.!" Hot Ass Mess
viết bởi Fancy Dani 03 Tháng một, 2011