tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Farting Lesbian

 
1.
A Dork, With A Pussy & Blonde Pubic hairs.
Did you see that girl?

Yes! She's A Talisa Sutton Dude!
viết bởi Farting Lesbian 22 Tháng năm, 2009