tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:

1 definition by Finza

 
1.
Something your boyfriend says to you when he doesn't wanna say 'love'
'I love you'
'I lumb you too'
viết bởi Finza 21 Tháng mười, 2006