tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Flowerx0xx

 
1.
Eli
Back stabbing lier. Worthless piece of shit.
Who dates men.
"well he just elied to me"
viết bởi Flowerx0xx 14 Tháng chín, 2008