tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Fluffmeister-G

 
1.
Ass-lint, butthair.. The stuff that shite clings to and forms into dangling shite-berries.
Damn, bjootch! You got shite-berries in your bumfluff!!
viết bởi Fluffmeister-G 26 Tháng mười, 2003