tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Frankie001

 
1.
A silly, affection term used to address close friends.
Goodnight, bugaboo. See you soon
viết bởi Frankie001 01 Tháng tám, 2011