2 definitions by FrizB

Top Definition
Okey Dokey.

Origin: In the T9 texting system, if one tries to write "okey dokey," the first words that show up are "oldy foldy."
(Rachel and Noah are texting each other).

Rachel: I'm gonna wear my cool hat tomorrow okay?

Noah: Oldy foldy.
#okey dokey #okay #t9 #texting #ok
viết bởi FrizB 07 Tháng tư, 2010
To have done the act of Parkour/Freerunning.
Dude, I just parkoured over that gazebo the other day.
#parkour #freerunning #freerun #russian climbing #traceur
viết bởi FrizB 02 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×