2 definitions by FrizB

Top Definition
Okey Dokey.

Origin: In the T9 texting system, if one tries to write "okey dokey," the first words that show up are "oldy foldy."
(Rachel and Noah are texting each other).

Rachel: I'm gonna wear my cool hat tomorrow okay?

Noah: Oldy foldy.
viết bởi FrizB 07 Tháng tư, 2010
To have done the act of Parkour/Freerunning.
Dude, I just parkoured over that gazebo the other day.
viết bởi FrizB 02 Tháng năm, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×